Prislista

Barntandvård:

Barn och ungdom har rätt till avgiftsfri tandvård till det år barnet fyller 23 år. Om du är 23 år eller äldre omfattas du av det statliga tandvårdsstödet, det innebär att du får ekonomiskt stöd för din tandvård från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut direkt till din tandläkare och är avdragen på din räkning.

Prislista:

Undersökning

885 kr

Lagning

700-1780 kr

Krona

4590-5910 kr

Rotfyllning

4000-6500 kr

Bettskena

3615 kr

Högkostnadsskydd:

  • Skyddet mot höga kostnader innebär att du som patient betalar kostnader upp till 3000kr själv
    (med undantag av Tandvårdsbidraget, som är 300kr alt. 600kr /år beroende på ålder).

  • Kostnader mellan 3001kr-15000kr ersätts med 50% av Försäkringskassan.

  • Kostnader över 15000 kr ersätts med 85% av Försäkringskassan.