Vi har alla ett ansvar för att begränsa smittspridningen. Du som patient ska tänka på att om du varit i högriskområde för coronasmitta de senaste två veckorna eller om du varit i kontakt med någon som smittats ska du inte besöka tandvården. Du ska heller inte besöka vårdgivaren om du har feber, hosta, andningsbesvär eller lindriga symtom på luftvägsinfektion, avboka då din tid. Om du har symtom på coronasmitta ska du ringa 1177 för vidare information.

Vid akuta besvär kontakta din vårdgivare per telefon eller mail.

Vårdgivare inom tandvården ansvarar för att vidta åtgärder för att begränsa spridningen av det nya coronaviruset. Vårdgivare följer Folkhälsomyndighetens och de regionala enheterna för smittskydds rekommendationer rörande covid-19.

Privattandläkarna informerar också sina medlemmar löpande.